Tillfälligt nummer

I och med byte av telefonoperatör kommer Ganebrants konst & - illustrationer att ha ett tillfälligt nummer fram tills dess att det vanliga börjar att fungera igen den 10e Oktober. Tillfälligt nummer: 0730840631