Eftersom att jag arbetar både inom filmindustrin och med illustrationer till höger och vänster och deras nära relation till varandra så är all media jag arbetar med ihopknutet men eftersom att illustration och film även kan vara vitt skilda industrier så har jag valt att dela upp just dessa i avdelningar så att det inte ska bli för rörigt för dig som besökare.  Avdelningarna kan du hitta här till vänster.